Khamis, 4 November 2010

Perundangan PPKP T2S1


Latihan...Berikutnya....


   21 Soalan pengetahuan umum...  
 1. Dalam Akta Makanan 1983, ‘Pengarah’ ditafsirkan sebagai....
 2. Kuasa Pegawai Berkuasa bawah Seksyen 4 Akta Makanan 1983 termasuk.....
 3. Seksyen 9 Akta Makanan 1983 memberi kuasa kepada pegawai berikut untuk mendapat butir-butir mengenai kompisisi makanan
 4. Di bawah seksyen 10 Akta Makanan 1983, pegawai berikut berkuasa untuk memerintah supaya premis makanan berada dalam keadaan bersih.
 5. Menurut seksyen 19, Akta Makanan 1983, perakuan juruanalisis hendaklah diberikan kepada Pengarah atau pegawai berkuasa dalam tempoh............
 6. Menurut seksyen 29, Akta Makanan 1983, sesuatu makanan yang diimport yang tidak mematuhi dari segi label dan mutu dibenarkan dilabel dan diproses semula supaya mematuhi standard dalam tempuh.............
 7. Menurut Seksyen 2, Akta Makanan 1983, Pengarah bermaksud
 8. Di bawah peraturan 29, Peraturan-Peraturan Makanan 1985, bungkusan polyvinyl chloride yang dilarang ialah bungkusan yang mengandungi vinyl chloride monomer yang lebih daripada........
 9. Peraturan 30, Peraturan-Peraturan Makanan 1985, menentukan makanan yang dibungkus dengan bekas yang diperbuat daripada polyvinyl chloride tidak boleh mengandungi lebih daripada .................
 10. Menurut peraturan 19, Peraturan-Peraturan Makanan 1985, aditif makanan boleh digunakan.......
 11. Penghurufan setiap pernyataan pada label
 12. Pernyataan untuk pelabelan mengikut Peraturan-Peraturan Makanan 1985.
 13. Sampel makanan bagi analisis perlu dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu....
 14. Dibawah peraturan 7, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, permohonan untuk memperbaharui perakuan pendaftaran bagi premis makanan hendak dibuat dalam tempoh........
 15. Premis yang perlu didaftarkan dibawah peraturan 3, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009
 16. Dibawah peraturan 6, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, tempuh sah sesuatu perakuan pendaftaran adalah ...........
 17. Di bawah peraturan 10, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, tuan punya premis makanan hendak mengadakan suatu sistem kebolehkesanan makanan yang boleh mengenalpasti .................
 18. Mengikut peraturan 8, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, tuan punya premis tidak perlu mempamerkan secara mudah lihat suatu...............
 19. Mengikut peraturan 9, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, premis berikut hendak menyediakan dan mengadakan satu program jaminan keselamatan makanan di premis makanan iaitu............
 20. Di bawah peraturan 11, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, tanggungjawab tuan punya premis makanan termasuklah..........
 21. Larangan penjualan hasil tembakau di bawah Peraturan-peraturan Hasil Tembakau 2004?

 

Tiada ulasan: